Trygg på Uplands nation

Vi jobbar kontiuerligt med att alla ska känna sig välkomna och trygga här på nationen. Förste kurator är tillsammans med vårt jämställdhetsombud ansvariga för vårt likabehandlingsarbete. Vill du också vara med och jobba med trygghets- och jämlikhetsfrågor på nationen? Kontakta 1Q på 1q@uplandsnation.se! 

Vill du rapportera en händelse, har konkreta förslag på saker som behöver förbättras för tryggheten inom nationens verksamhet eller andra frågor. Hör av dig till trygghet@uplandsnation.se. 

 

Vill du läsa mer om vårt trygghetsarbete kan du läsa vår Jämställdhetspolicy