STIPENDIER & PREMIER

Varje termin utlyser Uplands nation ett antal stipendier. Som medlem har du möjlighet att ta del av dessa. Fler stipendier kommer att utlysas senare under hösten. Mer information om detta kommer. Har du frågor så kontakta stipendiesekreterarna på stipendier@uplandsnation.se.

ANVISNINGAR TILL HUR MAN FYLLER I STIPENDIEANSÖKAN 

Intyg på dina studieresultat ur Uppdok/Ladok ska alltid bifogas till varje ansökan. Kopior av elektroniska intyg med kontrollnummer godtas som original. Alternativen ”Studieresultat” eller ”Nationellt intyg” ska användas. Utskrifter från antagning.se är inte giltiga som intyg.  

 

Särskild behörighet till ett stipendium ska styrkas med bilagor (t.ex.personbevis med födelseort etc.). Saknas intyg anses sökande ej uppfylla särskilda behörighetskrav.

 

Alla kopior ska vara vidimerade av två personer med namn och telefonnummer. Alla bilagor utom studieresultat med originalunderskrift eller kontrollkod och personbevis i original ska vidimeras.

 

Felaktiga uppgifter i ansökan kan medföra återbetalningsskyldighet av tilldelade stipendier samt i vissa fall ansvar i straffrättsligt hänseende.

 

Kom ihåg att underteckna din ansökan! Utan underskrift är ansökan ej giltig!

Stipendienämndsmöte 2020-12-21

Bevakningsblankett

S:t Larsgatan 11 • 753 11 Uppsala