STÖD OCH RÅDGIVNING

Hos nationen finns olika stödfunktioner som alla medlemmar är välkomna att använda sig av. Vi jobbar kontinuerligt med att alla ska känna sig välkomna och trygga här på nationen. Vi har bland annat en nationskaplan som finns tillgänglig för stöd och råd. Kaplanen är präst i svenska kyrkan men man behöver inte själv vara medlem i kyrkan, eller ens religiös, för att prata med kaplanen. Kaplanen har tystnadsplikt för alla ärenden.

Nationen har ett valt jämlikhetsombud. Jämlikhetsombudets uppgift är att tillse att brister i nationens verksamheter vad gäller jämlikhet uppmärksammas och åtgärdas. Jämlikhetsombudet fungerar också som kontaktperson ifall man upptäcker brister någonstans.

Posten som jämlikhetsombud är vakant. Om det låter som en position som är intressant för dig kan du ansöka genom att skicka ett mejl till val@uplandsnation.se. Befattningsbeskrivningen och vår likabehandlingsplan finns tillgängliga här.

Slutligen finns även nationens inspektor. Inspektorns roll är att tillse att nationen följer stadgarna och att vara en länk mellan nationen och universitetet. I detta ingår även att stödja verksamheten och främja nationens intressen. Vår nuvarande inspektor heter Björn Victor och är professor i datalogi. Han valdes in under 2019 och går att nå via inspektor@uplandsnation.se.

Förste kurator är tillsammans med vårt jämställdhetsombud ansvariga för vårt likabehandlingsarbete. Vill du också vara med och jobba med trygghets- och jämlikhetsfrågor på nationen? Kontakta 1Q på 1q@uplandsnation.se! 

Utöver detta finns det också stöd att få utanför nationen. Kuratorskonventet har ett jämlikhetsombud som ni kan ni via jamo@kuratorskonventet.se. Studenthälsan erbjuder också stöd. För mer information: https://www.uu.se/student/stod-och-service/studenthalsan/. Även universitetskyrkan erbjuder stöd och rådgivning och finns tillgängliga här: https://uppsala.universitetskyrkan.se/. 

S:t Larsgatan 11 • 753 11 Uppsala