BLI AKTIV - SÖK EN POST

Att söka en post är ett av de bästa sätten att komma in i nationen. Det finns poster för alla möjliga tycken och smaker, med olika nivåer av engagemang. Det kan vara allt från att hjälpa till i fiket till att leda en av nationens nämnder.

För att kunna söka en post så måste du vara medlem i nationen. Är det första gången du blir vald till den posten så kommer vår valberedning att ta kontakt med dig för en intervju. En fullständig lista på lediga poster finns längre ned på den här sidan. Om du vill veta mer om posterna så kan du läsa befattningsbeskrivningarna.

Posterna tillsätts på landskapet av nationens medlemmar. Har du sökt en post är det alltid trevligt om du kommer och presenterar dig men det är inget krav. När det uppstår fyllnadsval för att en post inte tillsätts på ordinarie landskap så går valet vidare till styrelsen. 

På grund av corona har vårterminens landskap bara behandlat heltidarposterna. Alla andra val har hänskjutits till styrelsen. Det går fortfarande att söka poster även fast det är mitt i sommaren! Styrelsens nästa sammanträde äger rum 18/8.

Ansökan till en post bör vara inskickad i sådan tid innan landskapet att valberedningen har möjlighet att bereda valet. Du ansöker genom att skicka ett mejl till val@uplandsnation.se. Det finns även nomineringslistor uppsatta på nationens anslagstavla där det går att skriva upp sig. I så fall kommer du att bli kontaktad av valberedningen när valen börjar närma sig.

Har du några frågor om någon av posterna så kan du skicka ett mejl till 1Q@uplandsnation.se.

LEDIGA POSTER

POST

FYLLNADSVAL

Fikavärd, 2 st

Fikatör, 4 st

Klubbmästare, 2 st

Pubvärd, 2 st

Kökschef, 2 st

Antikvarie, 

Fanbärare

Grafisk formgivare

Historiograf

Informationschef

Internationell sekreterare

Jämlikhetsansvarig

Marskalk

Landskapets vice ordförande

Nationsöversättare

Redaktör

Spelledare

Spexmästare

Sånganförare, 2 st

Valberedningens ordförande

Stipendiesekreterare

Ledamot i stipendienämnden, 4 st

Biträdande kulturchef

Ledamot i kulturnämnden, 2 st

Ledamot i biblioteksnämnden, 3 st

Ledamot i fastighetsnämnden

Jul på Uplands-ansvarig

Verksamhetsrevisor

Trädgårdsmästare

VAL

Ledamot i biblioteksnämnden, 3 st

Ledamot i kulturnämnden, 3 st

Ledamot i valberedningen, 3 st

Ledamot i stipendienämnden, 2 st

Protokollsekreterare

MANDATPERIOD

 

HT20

HT20

HT20

HT20

HT20

VT20 - HT20

HT20 - VT21

VT20 - HT20

HT20 - VT21

VT20 - HT20

HT20 - VT21

VT20 - HT20

HT20 - VT21

VT20 - HT20

VT20 - HT20

HT20

VT20 - HT20

VT20 - HT20

HT20 - VT21

VT20 - HT20

HT20 - VT21

VT20 - HT20

VT20 - HT20

VT20 - HT20

VT20 - HT20

Tillsvidare

HT20 - VT21

VT20 - HT20

VT20 - HT20

HT20 - VT21

HT20 - VT21

HT20 - VT21

HT20 - VT21

HT20 - VT21

 

S:t Larsgatan 11 • 753 11 Uppsala