Poplands

En återkommande festival som lockar tusentals besökare!

Uplands har sedan hösten 2014 anordnat Poplands, en festival som återkommer en gång per termin och vänder upp och ned på hela nationen. Högtalare större än något nationen sett tidigare ställs fram i trädgården, det dekoreras och beställs in mat & dryck i enorma mängder. Uplands blir Poplands både dagarna innan festivalen hålls vilket sedan kulminerar i en stor fest när vi slår upp portarna.

Vi satsar alltid hårt på att hyra in bästa tänkbara artister, genom åren har vi haft exempelvis Madi Banja, Studio Barnhus, Kate Boy och Hurula på besök. Håll utkick för kommande event då vi annonserar nästa Poplands!


 

S:t Larsgatan 11 • 753 11 Uppsala