LANDSKAP

Landskapet är nationens högsta beslutande organ och har samma funktion som en förenings årsstämmor. Landskap hålls tre gånger per termin. Alla medlemmar i nationen har rösträtt på landskap. Landskapet styr nationens övergripande verksamhet. På landskapet kan alla frågor behandlas av de närvarande medlemmarna, allt från stadgeändringar till att tillsätta poster.

Datum för höstterminens landskap

Landskap I   22 september kl. 19.00

Landskap II  27 oktober kl. 19.00

Landskap III 1 december kl. 19.00

Kom ihåg att ta med sångboken till landskapet! Den kan vara bra att ha efteråt.

Urtima landskap 15 oktober 

Protokoll från det urtima landskapet den 15 oktober angående reglemente om förtidsröstning återfinns här:

Protokoll 2020-10-15 (justerat och anslaget 2020-10-16)

Reglementet om förtidsröstning återfinns under reglementen.

Lediga poster

Befattningsbeskrivningar

S:t Larsgatan 11 • 753 11 Uppsala