LANDSKAP

Landskapet är nationens högsta beslutande organ och har samma funktion som en förenings årsstämmor. Landskap hålls tre gånger per termin. Alla medlemmar i nationen har rösträtt på landskap. Landskapet styr nationens övergripande verksamhet. På landskapet kan alla frågor behandlas av de närvarande medlemmarna, allt från stadgeändringar till att tillsätta poster.

Datum för höstterminens landskap

Landskap I   22 september kl. 19.00

Landskap II  27 oktober kl. 19.00

Landskap III 1 december kl. 19.00

Här kommer också kallelsen till landskapen att finnas när det är dags för den. För att se vilka poster som går att söka kan du följa länken nedan.

Lediga poster

Befattningsbeskrivningar

S:t Larsgatan 11 • 753 11 Uppsala