Bibliotek

Uplands nations bibliotek ryms i två rum på övervåningen: Holmgrenska rummet och Roslagska rummet. Böckerna I Roslagska uppdateras kontinuerligt och här är all vår litteratur, både skönlitteratur och kurslitteratur, tillgänglig för antingen hem eller referenslån.
Holmgrenska är det största rummet och det är där vår kollektion av gamla böcker finns för uppvisning och referenslån tillsammans med andra reliker i nationens ägo. Holmgrenska rummet fungerar under fikets öppettider som tyst studierum.

Alla som är inskrivna vid en nation är välkomna att låna böcker i vårt bibliotek. Vi tillhandahåller kurlitteratur i kurser på A och B-nivå i följande ämnen:
Antikens kultur och samhällsliv, kulturantropologi, fysik, kemi och matematik.
Denna litteratur uppdateras enligt gällande kursplaner och litteraturlistor. Vi har även en del skönlitteratur inom fantasygenren samt ett stort antal västerländska klassiker. Senaste året har vi köpt in en del litteratur av Nobelpristagare.

Biblioteket har öppet måndagar och onsdagar 15-17. 


Vi uppmuntrar studenter att engagera sig i biblioteksverksamheten och detta gör man lättast genom att ta kontakt med bibliotekarien via mejlen: biblo@uplandsnation.se