BIBLIOTEK

Uplands nations bibliotek ryms i två rum på övervåningen: Holmgrenska rummet och Roslagska rummet. Böckerna I Roslagska uppdateras kontinuerligt och här är all vår litteratur, både skönlitteratur och kurslitteratur, tillgänglig för antingen hem eller referenslån.
Holmgrenska är det största rummet och det är där vår kollektion av gamla böcker finns för uppvisning och referenslån tillsammans med andra reliker i nationens ägo. 

Alla som är inskrivna vid en nation är välkomna att låna böcker i vårt bibliotek. Vi tillhandahåller kurlitteratur i kurser på A och B-nivå i följande ämnen:
Antikens kultur och samhällsliv, kulturantropologi, fysik, kemi och matematik.


Denna litteratur uppdateras enligt gällande kursplaner och litteraturlistor. Vi har även en del skönlitteratur inom fantasygenren samt ett stort antal västerländska klassiker. För att se vilka böcker som finns tillgängliga kan du använda dig av Argus, där det går att söka på alla nationsbibliotekens bestånd.

Om du vill vara med och hjälpa till i biblioteket kan du söka en post i biblioteksnämnden. Du är naturligtvis välkommen att delta även utan att söka post. I så fall kan du höra av dig till biblo@uplandsnation.se, dit du också kan skriva för mer allmänna frågor om biblioteket.

Protokollet från det senaste mötet går att finna här nedan.


BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER

TIS - TORS                     13 - 16

(Du kan även skriva direkt till bibliotekarien för att komma överens om en annan tid.) 

S:t Larsgatan 11 • 753 11 Uppsala